Các bài đăng bởi plantofsky

As a wanderer in this world, all i need is you

Đột nhiên kết hôn cùng Tổng giám [Hoàn]

Truyện hay

Nhà gỗ số 104/529

c491e1bb99t-nhic3aan-ke1babft-hc3b4n-ve1bb9bi-te1bb95ng-gic3a1m-lc3a2m-tri-le1baa1c

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Thể loại: Hiện đại, 1×1, điềm văn, cưới trước yêu sau, hài, ấm áp, HE

Nguồn Raw + QT: Xà viện, tks nàng đã share

Tình trạng bàn raw: Hoàn 74 chương + 1 phiên ngoại.

Tình trạng bản edit: từ từ bò bò….

Editor: Jeremy

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả và phi thương mại.

Truyện chỉ được up trên Nhà gỗ số 104/529 đề nghị các bạn KHÔNG REPOST lên bất cứ đâu đặc biệt là wattpad đồng thời KHÔNG CHUYỂN VER truyện

Bộ truyện này cũng như các bộ khác trong nhà chỉ truyền tải được khoảng 70% nội dung của tác giả

Xem bài viết gốc 643 từ nữa