Đột nhiên kết hôn cùng Tổng giám [Hoàn]

Truyện hay

Nhà gỗ số 104/529

c491e1bb99t-nhic3aan-ke1babft-hc3b4n-ve1bb9bi-te1bb95ng-gic3a1m-lc3a2m-tri-le1baa1c

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Thể loại: Hiện đại, 1×1, điềm văn, cưới trước yêu sau, hài, ấm áp, HE

Nguồn Raw + QT: Xà viện, tks nàng đã share

Tình trạng bàn raw: Hoàn 74 chương + 1 phiên ngoại.

Tình trạng bản edit: từ từ bò bò….

Editor: Jeremy

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả và phi thương mại.

Truyện chỉ được up trên Nhà gỗ số 104/529 đề nghị các bạn KHÔNG REPOST lên bất cứ đâu đặc biệt là wattpad đồng thời KHÔNG CHUYỂN VER truyện

Bộ truyện này cũng như các bộ khác trong nhà chỉ truyền tải được khoảng 70% nội dung của tác giả

View original post 643 từ nữa

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

The greatest WordPress.com site in all the land!